ورود به سایت

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

جعبه جدید کلداکس - سینوس و آلرژیhttp://abidipharma.com/news/Pages/COLDAX.aspxجعبه جدید کلداکس - سینوس و آلرژی
آغاز کمپین هفتادمین سال تاسیس داروسازی دکتر عبیدیhttp://abidipharma.com/news/Pages/abiditvtizer.aspxآغاز کمپین هفتادمین سال تاسیس داروسازی دکتر عبیدی
مراسم اختتامیه نمایشگاه ایران فارما 2016http://abidipharma.com/news/Pages/iranpharma2016end.aspxمراسم اختتامیه نمایشگاه ایران فارما 2016
حضور محمدر ضا فروتن در غرفه داروسازی دکتر عبیدی http://abidipharma.com/news/Pages/frotan.aspx حضور محمدر ضا فروتن در غرفه داروسازی دکتر عبیدی
بازدید وزیر بهداشت - دکتر هاشمی، وزیربهداشت و سفیر قبرس و سفیر دانمارک از غرفه داروسازی دکتر عبیدیhttp://abidipharma.com/news/Pages/Bazdid.aspxبازدید وزیر بهداشت - دکتر هاشمی، وزیربهداشت و سفیر قبرس و سفیر دانمارک از غرفه داروسازی دکتر عبیدی
برگزاری دومین نمایشگاه ایران فارما 2016http://abidipharma.com/news/Pages/iranpharma2016.aspxبرگزاری دومین نمایشگاه ایران فارما 2016
بازدید دکتر جهانگیری از داروسازی دکتر عبیدیhttp://abidipharma.com/news/Pages/بازدید-دکتر-جهانگیری-از-داروسازی-دکتر-عبیدی.aspxبازدید دکتر جهانگیری از داروسازی دکتر عبیدی
داروسازی دکتر عبیدی در بهار 70 سالگی خود 700 نفره شدhttp://abidipharma.com/news/Pages/700Prsonal.aspxداروسازی دکتر عبیدی در بهار 70 سالگی خود 700 نفره شد
«آمارِ» عبیدی؛ به‌روز و در اختیار کاربرانhttp://abidipharma.com/news/Pages/AmarAbidi.aspx«آمارِ» عبیدی؛ به‌روز و در اختیار کاربران
نشانی دیگر از اقتدار کیفی داروسازی دکتر عبیدیhttp://abidipharma.com/news/Pages/نشانی-دیگر-از-اقتدار-کیفی-داروسازی-دکتر-عبیدی.aspxنشانی دیگر از اقتدار کیفی داروسازی دکتر عبیدی
ویسول محصولی جدید از داروسازی دکتر عبیدی http://abidipharma.com/news/Pages/برترین-تصاویر-میکروسکوپی-.aspxویسول محصولی جدید از داروسازی دکتر عبیدی
تولید و عرضه داروی ملتیوا http://abidipharma.com/news/Pages/سایت-جدید-داروسازی-عبیدی-راه-اندازی-شد-.aspxتولید و عرضه داروی ملتیوا
ارتـقای جایگاه داروسازی دکتر عبـیدی به رتبه دوم در میان شرکت های تولید داروی کشورhttp://abidipharma.com/news/Pages/داروی-جدید-برای-بیماران-دیابتی.aspxارتـقای جایگاه داروسازی دکتر عبـیدی به رتبه دوم در میان شرکت های تولید داروی کشور
انتشار خبرنامه شماره 10 عبیدیhttp://abidipharma.com/news/Pages/خبرنامه شماره 10عبیدی.aspxانتشار خبرنامه شماره 10 عبیدی