ورود به سایت
داروسازی دکتر عبیدی

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

بیانیه ماموریت، بیانیه­ ای در مورد هدف و علت وجودی سازمان می‌باشد. این بیانیه راهنمایی برای فعالیت­ های سازمان بوده و با بیان اهداف کلی آن ارائه راهنمایی برای تصمیم ­گیری می­ باشد.

بیانیه چشم­ انداز، بیانیه­ ای است که سازمان­ ها با استفاده از آن افق دستیابی به اهداف خود را ترسیم کرده و آینده­ ای مشخص با دستاوردهای نسبتاً ایده ­ال و افتخار آمیز را به ذی­نفعان خود نوید می­ دهند.

چشم انداز:

    پیشرو در تولید محصولات با کیفیت برتر

مأموریت سازمانی:

   نواوری در تولید داروهای با دسترسی مناسب برای کلیه اقشار جامعه

   افزایش سطح آگاهی جامعه در عرصه سلامت

   بکارگیری نیروی انسانی متعهد و نوآور

​​