ورود به سایت
داروسازی دکتر عبیدی
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​گلورنتا ® 10/5 (امپاگلیفلوزین + لیناگلیپتین)​​
​گلورنتا®10/5​ (امپاگلیفلوزین + لیناگلیپتین)​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​سینوریپا ® 5/500 (امپاگلیفلوزین + متفورمین)​​
​سینوریپا®5/500 (امپاگلیفلوزین + متفورمین)​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​دیابزید® 80 (گلي‌كلازيد80 میلی گرم)​​
​دیابزید®​​80 (گلي‌كلازيد80 میلی گرم)​