ورود به سایت
داروسازی دکتر عبیدی
1397/04/25

کارشناسی/ کارشناسی ارشد شیمی

حداقل 3 سال سابقه کاری مشابه

مسلط به روش ها و دستگاه های آنالیز آزمایشگاهی

آشنایی با رفرنس های دارویی

تجربه و مهارت سرپرستی و مدیریت افراد

مسلط به زبان انگلیسی و نرم افزار آفیس

امکان همکاری در شیفت شب به طور دائم​