ورود به سایت
1397/05/14


- آشنایی با اصول GMP

- آشنایی با محصولات و مستندات دارویی

- تسلط به زبان انگلیسی

- تسلط بر نرم افزار آفیس

- میزان سابقه کار: حداقل 2 سال سابقه کاری مرتبط

- تحصیلات: دکتری داروسازی