ورود به سایت
داروسازی دکتر عبیدی

​​​​​​​​​​​​​​

آدرس اداره سهام :

تهران، کیلومتر 16 جاده مخصوص کرج، خیابان نخل، خیابان آبان 1

شماره های تماس :

شماره تلفن شرکت :  44522451(داخلی 4764)

شماره مستقیم : 44782019

شماره فکس  : 44782017

ایمیل آدرس  :

Info@abidipharma.com​​​