ورود به سایت
داروسازی دکتر عبیدی

​​​نام تجاري :آتوواست®​20

نام ژنريک:تورواستاتين 20 ميلي‌گرم​

دسته دارويي : قلب و عروق​

شکل دارويي:قــرص روكشـدار​

آتوواست®20