ورود به سایت
داروسازی دکتر عبیدی

​​​نام تجاري : آتوواست®​40

نام ژنريک:​آتورواستاتين 40 ميلي‌گرم​

دسته دارويي : قلب و عروق

شکل دارويي:: قــرص روكشـدار

آتوواست®40-عبیدی