ورود به سایت
داروسازی دکتر عبیدی

​​​نام تجاري :آتوواست®​ 10

نام ژنريک:​آتورواستاتين 10 ميلي‌گرم

دسته دارويي :قلب و عروق

شکل دارويي:قرص روکشدار

آتوواست® 10-عبیدی