ورود به سایت
داروسازی دکتر عبیدی

​​​نام تجاري :ادوالژین فلش ® 400

نام ژنريک:​ایبوپروفن لیزین 400 میلی گرم

دسته دارويي :ضد درد

شکل دارويي:قــرص روكشـدار

ادوالژین فلش -عبیدی