ورود به سایت
داروسازی دکتر عبیدی

​​​نام تجاري :انالاپـريل 20 - عبیدی

نام ژنريک:انالاپـريل مالئات 20 میلی گرم

دسته دارويي : قلب و عروق​

شکل دارويي:قرص خط دار

انالاپـريل  20 - عبیدی