نام دارو :دیفوزل® 120

نام تجاري :دیفوزل® 120

نام ژنريک:​دی متیل فومارات 120

دسته دارويي:مغز و اعصاب و روان

شکل دارويي: کپسول​

کاتالوگ دارو:

وب سايت دارو:

اطلاعات تخصصي پزشکان:

ارتباط با مدير محصول :

MERAZOL.jpg??

?

??