نام دارو :دیفوزل® 240

نام تجاري : دیفوزل® 240

نام ژنريک: دی متیل فومارات 240​

دسته دارويي:مغز و اعصاب و روان

شکل دارويي:  کپسول

کاتالوگ دارو:

وب سايت دارو:

اطلاعات تخصصي پزشکان:

ارتباط با مدير محصول :

MERAZOL.jpg
?

?