ورود به سایت

​​​​نام تجاري :زست پرل®​​ 10

نام ژنريک:​ليزينو​پريل 10 ميلي گرم​

دسته دارويي : قلب و عروق

شکل دارويي:قرص خط دار

زست پرل® 10 

​​