ورود به سایت
داروسازی دکتر عبیدی

​​​نام تجاري :زیپمت® 1000/50

نام ژنريک: سیتاگلیپتین (بصورت فسفات منوهیدرات )50 میلی گرم

متفورمین هیدروکلراید 1000 میلی گرم

دسته دارويي : داروی خوراکی ترکیبی کاهنده قند خون

شکل دارويي : قرص روکشدار خط دار​

وب سایت: ​www.abidi-diabetes.com​​​​​​​

​ ​​​​​


زیپمت®50/500-عبیدی