ورود به سایت
داروسازی دکتر عبیدی

​​​نام تجاري :سیتالکس® 40

نام ژنريک:سيتالوپـرام 40 ميلي‌گرم​

دسته دارويي :اعصاب و روان​

شکل دارويي: قرص روکشدار خط دار

سیتالکس® 40-عبیدی