ورود به سایت
داروسازی دکتر عبیدی

​​​​​​نام تجاري :سیفروپکس®​​ 0/7

نام ژنريک:​پرامی پکسول 0/7 میلی گرم

دسته دارويي :مغز و اعصاب​

شکل دارويي:قرص خط دار​

سیفروپکس® 0/7-عبیدی