ورود به سایت
داروسازی دکتر عبیدی

​​​​نام تجاري :لانزو عبیدی®​ 15

نام ژنريک:لانسوپرازول 15 میلی گرم

دسته دارويي :گوارش

شکل دارويي:کپسول انتریک کوتد​​

لانزو عبیدی® 15-عبیدی