ورود به سایت
داروسازی دکتر عبیدی

​​​​​نام تجاري :لانزو عبیدی®​ 30

نام ژنريک:​لانسوپرازول 30 میلی گرم

دسته دارويي :گوارش

شکل دارويي: کپسول انتریک کوتد​​

لانزو عبیدی® 30