ورود به سایت

​​​​​نام تجاري :لوستار®​ 50

نام ژنريک:​لوزارتان 50 ميلي‌گرم

دسته دارويي :قلب و عروق​

شکل دارويي:قــرص روكشـدار

لوستار® 50-عبیدی