ورود به سایت

​​​​​نام تجاري :لوکستا®​ 60

نام ژنريک:دلوکستین 60 میلی گرم

دسته دارويي :اعصاب و روان​

شکل دارويي:کپسول انتریک کوتد​

لوکستا® 60-عبیدی 
abidi-250-250.gif