ورود به سایت
داروسازی دکتر عبیدی

​​نام تجاري :لویکسام 50

نام ژنريک:فلووكسامين مالئات 50 ميلي‌گرم

دسته دارويي :مغز و اعصاب و روان

شکل دارويي:قرص روکشدار خط دار​

لویکسام 50