ورود به سایت
داروسازی دکتر عبیدی

​​​​​نام تجاري :مترونيدازول 250 – عبيدي​

نام ژنريک:​ ​​​ ​مترونيدازول 250 ميلي‌گرم​​​

دسته دارويي : آنتی بیوتیک-مترونیدازول​

​شکل دارويي :​​ ​قــرص

مترونيدازول 250 – عبيدي​​
​ ​​​​​​​​​​​​​​