ورود به سایت
داروسازی دکتر عبیدی

​​​نام تجاري::مرازول®​ 20

نام ژنريک:​امپــرازول 20 میلی گرم

دسته دارويي :گوارش

شکل دارويي:کپسول انتریک کوتد​

:مرازول®  20