​​​نام تجاري :نورتریپتیلین 25​ - عبيدي

نام ژنريک:نورتريپتيلين 25 میلی گرم

دسته دارويي :اعصاب و روان​​​

شکل دارويي:: قرص روکشدار خط دار

نورتلیپتیلین 25​ - عبيدي