ورود به سایت

​​​​نام تجاري :ونابید®​ 75

نام ژنريک:​ونلافاکسین 75 میلی گرم

دسته دارويي :اعصاب و روان​​

شکل دارويي:قرص خط دار​

ونابید® 75