ورود به سایت

​​​​​​​​​​نام تجاري:ویرابکس® 1000

نام ژنريک:​والاسیکلویر 1000 میلی گرم ​​​

دسته دارويي :آنتی بیوتیک

​شکل دارويي:​​​قــرص روكشـدار​

ویرابکس 1000​​
​ ​​​​​​​​​​​​​​
abidi-250-250.gif