ورود به سایت

​​​​​​​​​​​نام تجاري : ​​ویسول® 5​

نام ژنريک :​ سولیفناسین سوکسینات 5​ میلی گرم

دسته دارويي : ارولوژی

شکل دارويي :​ قرص روکشدار

:ویسول® 5
​​ ​
abidi-250-250.gif 

​​