ورود به سایت

​​​​​​​​​​نام تجاري : ​​ویسول® 5​

نام ژنريک :​ سولیفناسین سوکسینات 5​ میلی گرم

دسته دارويي : ارولوژی

شکل دارويي :​ قرص روکشدار

:ویسول® 5
​​ ​

​​