?

??

نام دارو :ویسول® 5(سولیفناسین سوکسینات)

نام تجاري :آلپـرازولام 0/5 - عبيدي

نام ژنريک:?آلپـرازولام 0/5 ميلي‌گرم

دسته دارويي:مغز و اعصاب و روان

شکل دارويي:قرص خط دار

کاتالوگ دارو:

وب سايت دارو:

اطلاعات تخصصي پزشکان:

ارتباط با مدير محصول :

MERAZOL.jpg??

?

??