ورود به سایت
داروسازی دکتر عبیدی

​​​​نام تجاري :کاردیلکس ®​ 25

نام ژنريک:كاروديلول 25 ميلي‌گرم

دسته دارويي : قلب و عروق

شکل دارويي:: قــرص روكشـدار​​

کاردیلکس ®  25-عبیدی