ورود به سایت

​​​​​​نام تجاري :کدیمال​​®​​ اکسترا ​​

ترکیبات:

  • استامینوفن500 میلی گرم​
  • کافئین 65​ میلی گرم

دسته دارويي : ضد درد

شکل دارويي : قــرص روكشـدار

​​

وب سایت: ​www.corizan.ir​​​​​​

​​
کدیمال اکسترا