ورود به سایت
​کلداکس​​®​ روز و شب

 

ترکیبات:

روز :

 

  • استامینوفن 500 میلی گرم
  • فنیل افرین هیدروکلراید5 میلی گرم
  • دکسترومتورفان هیدروبروماید15 میلی گرم​

شب :

  • استامینوفن 500 میلی گرم
  • فنیل افرین هیدروکلراید 5 میلی گرم ​
  • دکسترو متورفان هیدرو برماید 15 میلی گرم
  • کلرفنیرامین مالئات 2 میلی گرم
دسته دارويي : سرماخوردگی

شکل دارويي : قرص خط دار

وب سایت: ​www.​coldax.ir​​​​​​

 

شبکه های اجتماعی: ​​​​

instagram telegram


​ ​
 
کلداکس روز و شب 
abidi-250-250.gif