ورود به سایت
داروسازی دکتر عبیدی

​​​​نام تجاري :گاباپنتین 300

نام ژنريک:گاباپنتین 300 ميلي‌گرم​

دسته دارويي :مغز و اعصاب​

شکل دارويي:کپسول

گاباپنتین 300