ورود به سایت
داروسازی دکتر عبیدی

​​​​​​​​​​​​نام تجاري : گلومت®1000

نام ژنريک : متفورمین​ هیدروکلراید10​00 میلی گرم​​

دسته دارويي :داروی خوراکی کاهش دهنده قند خون

شکل دارويي :پیوسته رهش

وب سایت: ​www.abidi-diabetes.com​​​​​​​

​ ​​​​​


گلومت 500-عبیدی