ورود به سایت

​​​​​​​​نام تجاري :گلوریپا ® 10

نام ژنريک:

امپاگلیفلوزین 10 میلی گرم

​دسته دارويي : دیابت

شکل دارويي; قرص روکشدار ​

وب سایت: ​www.abidi-diabetes.com​​​​​​​

​ ​​​​​


گلوریپا 10

​​​​