ورود به سایت
داروسازی دکتر عبیدی

​​​​نام تجاري :كلرديازپوكسايد 5 - عبیدی

نام ژنريک:كلرديازپوكسايد 5 ميلي‌گرم

دسته دارويي :اعصاب و روان​​

شکل دارويي:قــرص روكشـدار

كلرديازپوكسايد 5 - عبیدی