ورود به سایت

​​​​​​​​​​​​​​​نام تجاري :کوریزان®​​ شربت سرماخوردگی (طعم تمشک ) ​​

ترکیبات:

  • کلرفنیرامین مالئات 0.67 میلی گرم
  • سودوافدرین هیدروکلراید 10 میلی گرم
دسته دارويي : ​سرماخوردگی

شکل دارويي : شربت

وب سایت ​دارو:www.corizan.ir

​​


​ ​
کوریزان  سرماخوردگي‌بزرگسالان​-عبیدی