ورود به سایت
داروسازی دکتر عبیدی

​​​​​​​​​​​نام تجاري :کوریزان®​ آنتي‌هيستامين‌دكونژستانت‌

ترکیبات:​

  • فنیل افرین هیدروکلراید 10 میلی گرم
  • ​​کلرفنیرامین مالئات4 میلی گرم ​​​​

دسته دارويي : آنتی هیستامین

شکل دارويي : قرص ​

کوریزان-عبیدی