ورود به سایت

​​​​​​​نام تجاري : دیابزید®​ ام آر 60

نام ژنريک : گلي‌كلازيد پیوسته رهش 60 میلی گرم​​

دسته دارويي : داروی خوراکی کاهش دهنده قند خون

شکل دارويي : قــرص روکشدار

وب سایت: ​www.abidi-diabetes.com​​​​​​​

​ ​​​​​


دیابزید ام آر 60- عبیدی