ورود به سایت
داروسازی دکتر عبیدی

​​​نام تجاري :لورازپـــام 1 - عبیدی

نام ژنريک:لورازپـــام 1​ میلی گرم

دسته دارويي :اعصاب و روان​​​

شکل دارويي:قرص خط دار​

لورازپـــام 1 - عبیدی