ورود به سایت
داروسازی دکتر عبیدی

​​نام تجاري :نئونادین ®​2.5

نام ژنريک:دس لوراتادین 2.5

دسته دارويي :آنتی هیستامین

شکل دارويي:شربت

 

ستيريزين ـ عبيدي