ورود به سایت
داروسازی دکتر عبیدی

​​​​​​​نام تجاري :سوفیرا​®​ 400

نام ژنريک :​ ​​​سوفوسبوویر400 م​يلي گرم

دسته دارويي : ضد ویروس-ممانعت کننده نوکلئوتیدی

​شکل دارويي :​​​ قــرص روكشـدار

کاتالوگ دارو:سوفیرا - داروسازی دکتر عبیدی.pdf

سوفیرا 400-عبیدی​​
​ ​​​​​​​​​​​​​​