ورود به سایت
داروسازی دکتر عبیدی

​​​​​​نام تجاري :والزومیکس ®5/80​

نام ژنريک:

آملودیپین (به صورت بزیلات) 5 میلی گرم 

والسارتان 80 میلی گرم

دسته دارويي : قلب و عروق​(درمان فشار خون بالا)

شکل دارويي:قــرص روكشـدار​

انالاپـريل  5 - عبیدی