ورود به سایت
داروسازی دکتر عبیدی

​​​نام تجاري : زیپتین® 50

نام ژنريک : سیتاگلیپتین 50 میلی گرم (بصورت فسفات منوهیدرات )

دسته دارويي : داروی خوراکی کاهش دهنده قند خون

شکل دارويي : قــرص روكشـدار

وب سایت: ​www.abidi-diabetes.com​​​​​​​

​ ​​​​​


زیپتین® 0 5