نام تجاري :تاوانکس® 500

نام ژنريک:​ لووفلوکساسین​ 500 میلی گرم​​​

دسته دارويي :آنتی بیوتیک

​شکل دارويي:قــرص روكشـدار​​​

Diabezid30.jpg​​
​ ​​​​​​​​​​​​​​