• عامل نخست مرگ‌و‌میر ایرانیان بیماری‌های قلبیست.
  • برخی بیماری‌های قلبی مانند فشارخون بالا هیچ علامتی ندارند.
  • چربی خون بالا و پرفشاری خون دو عامل پرخطر مهم برای بیماری‌های قلبی عروقی هستند.