• سرطان در سراسر جهان دومین عامل مرگ و میر انسان‌ها به شمار می‌آید.
  • یک سوم مرگ‌های ناشی از سرطان از رفتارهای پرخطر مثل اضافه وزن، کم خوردن میوه و سبزی تازه، فعالیت بدنی کم، استعمال دخانیات و نوشیدن الکل است.