• افزایش تعداد نوبت‌های دفع ادرار با بالا رفتن سن طبیعی نیست.
  • پنهان کردن ابتلا به مثانه بیش‌فعال بسیار سخت‌تر از گفتن آن به دیگران است.