ورود به سایت
داروسازی دکتر عبیدی
1394/10/27

نشانی دیگر از اقتدار کیفی داروسازی دکتر عبیدی.

  آزمایشگاه  کنترل کیفیت داروسازی دکتر عبیدی موفق به دریافت  تندیس و لوح کیفیت آزمایشگاه برتر از سازمان  غذا و دارو گردید.